IČ: 60710438, DIČ: CZ60710438, Sídlo: Pivoňkova 1A, Brno 637 00, zapsána v OR u KOS v Brně, oddíl C, vložka 15509, spisová značka 14509/94